AU EKG Quiz

  • VT = Ventrikulær takykardi
  • Afli = Atrieflimren
  • PSVT = Paroksystisk supraventrikulær takykardi
  • RBBB = Højresidigt grenblok
  • LBBB = Venstresidigt grenblok
  • AVRT = Atrioventrikulær reentry takykardi
  • AVNRT = Atrioventrikulær nodal reentry takykardi
  • WPW = Wolff-Parkinson-White syndrom

Kære Student på 3.semester Kandidaten,

Den lille Quiz er tænkt som en interaktiv træning i EKG tolkning. De kliniske cases er hentet fra de yngre lægers virkelighed på hjertemedicinsk afdeling B, Aarhus Universitets Hospital, Skejby. Der er et kort klinisk oplæg, patients alder kan ses til venstre øverst på EKG. Beslut med dig selv hvad du mener EKG viser, før du ser på svarmulighederne. For hvert spørgsmål skal du forsøge at stille mellem 0 og 4 aktionsdiagnoser.

Du skal også visterer om patienten skal køres til Invasivt Center (f.eks Aarhus Universitets Hospital, Kardiologisk afdeling B) hvor man umiddelbart kan lave KAG og lægge Paceledning, eller til et ikke invasivt center (f.eks Silkeborg Sygehus). Beslutningen vedr. diagnose og visitation skal tages på baggrund af både EKG og sygehistorie / kliniske oplysninger. Hvis blodtryksværdien ikke står nævnt, betyder det, at den er normal. Efter hvert spørgsmål får du rettelse af dit svar.

Nogle af spørgsmålene er vanskelige, og det kan være svært at få alle svarmulighederne korrekte. Men kan du f.eks, se at der er tegn til et STEMI, uanset hvor det er lokaliseret, er det det vigtigste. Man har med vilje beholdt den automatiserede EKG tolkning. Pas godt på, disse diagnoser kan tit være forvirrende. Du må ikke bruge din egen browsers “tilbage” knap men du kan frit hoppe frem og tilbage imellem spørgsmålene i den øverste bjælke, også selvom du ikke har svaret.

Det forventes at du ved afslutningen af semestret kan svare korrekt på 75% af spørgsmålene. Nogle af EKG’erne vil kunne indgå i eksamensspørgsmålene.

God fornøjelse!

Antoine Ayer
Afdelingslæge
Henning Mølgaard
Professor, overlæge dr.med.